Stiftelsen Grevillis Fond delar ut medel till
”nyttiga ändamål” i det område som tidigare utgjorde Skaraborgs län - särskilt i Mariestads kommun och till arbetarna vid Metsä Tissue AB i Mariestad.

De nyttiga ändamål som medlen skall användas till är:
- Välgörande ändamål av alla de slag och
Stöd till;
- Undervisning - ”I synnerhet för industriarbetare samt avsedd för att höja handel och industri”
- Sundhet och hälsovård
- Anläggning av allmänna platser och deras förskönande.


Gustaf Grevilli
Läckö slott
Riddare Arn
Katrinefors bruk