Styrelsens ledamöter

Ordförande, vakant
Landshövdingen i Västra Götalands län
eller den han/hon utser

Åke Bonnier
Ledamot, Biskop Skara stift
Skara

Anna-Karin Skatt
Ledamot, Regionrådsersättare
Västra Götalandsregionen
Tidaholm

Karin Reboli
Ledamot, Ordförande Mariestads kommunfullmäktige
Mariestad

Jani Sillanpää
Ledamot, Direktör Katrinefors Bruk
Mariestad

Stiftelsens sekreterare
Stig-Göran Dennisson
Västerlånggatan 22
542 30 Mariestad

Tel 070-6436853
e-post stig-goran.d@outlook.com