Styrelsens ledamöter

Anders Danielsson
Ordförande, Landshövding
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Åke Bonnier
Ledamot, Biskop
Skara stift
Box 173
532 23 Skara

Linn Brandström
Ledamot, Regionråd
Västra Götalandsregionen
Kvarngatan 4
545 31 Töreboda

Jan Wahn
Ledamot, Ordförande Mariestads kommunfullmäktige
Kvarngatan 4
542 34 Mariestad

Jani Sillanpää
Ledamot, Direktör
Katrinefors Bruk
542 88 Mariestad

Stiftelsens sekreterare
Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad.
telefon 0501-169 39(bost), mobil 070-689 15 35
e-post bjorn@broberg.org