Ansökan

 Stiftelsen använder digitalt ansökningssystem, se länken nedan.
 Årets ansökningsperiod är 2023-10-16 – 2023-12-31.
– Privatpersoner kan ENDAST ansöka för ändamål som på något sätt kan anses bidra till utvecklingen i det gamla Skaraborgs län.
 Ansökan skall innehålla en fullödig beskrivning av vad medlen skall användas till.
 De ansökta medlens storlek skall framgå av ansökan.
 Den sökande skall också lämna uppgift om erhållna eller förväntade bidrag från stat, region, kommun eller från annan/andra fonder.
Till ansökan skall bifogas :
– verksamhetsberättelse för år 2022
– revisionsberättelse från verksamhetsåret 2022– senaste eventuella besked om slutlig skatt när sådant finns.
– Stiftelsen beviljar inte medel till redan genomförda aktiviteter eller investeringar.
 Ansökan skall för att vara giltig
– vara signerad med bank-ID av sökande samt
– ha inkommit senast 31 december 2023.

Stiftelsen Grevillis fond
Stig-Göran Dennisson
Västerlånggatan 22
542 30 Mariestad

Tel 070-6436853

stig-goran.d@outlook.com

Länk till ansökan

Samtycke personuppgifter (pdf)